Τί είναι ;

Tο webOMR αποτελεί υπηρεσία προσφερόμενη μέσω Διαδικτύου για την διόρθωση γραπτών εξετάσεων πολλαπλών επιλογών. Αναπτύχθηκε για τις ανάγκες εξετάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξελίχθηκε περαιτέρω στα πλαίσια του προγράμματος «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Για αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του πατήστε εδώ, ενώ για να το δοκιμάσετε μπείτε εδώ.

Ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν επιβαρύνει με αγορές εξοπλισμού, εγκαταστάσεις λογισμικών σε τοπικούς υπολογιστές, μεταγενέστερη συντήρηση κλπ. Η μόνη τεχνική απαίτηση είναι η ύπαρξη κάποιου μηχανήματος που σκανάρει έντυπα (π.χ. φωτοτυπικό ή σκάνερ με δυνατότητα σάρωσης πολλών φύλλων), τα οποία είναι βασικός εξοπλισμός στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Το σύστημα webOMR βρίσκεται σε λειτουργία και παραγωγική χρήση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2009 (χρησιμοποιείται σε 7 μαθήματα, με περίπου 3.000 γραπτά ανά έτος), ενώ έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται πρόσφατα και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2 μαθήματα με 150 γραπτά ανά έτος) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2 μαθήματα και 400 γραπτά ανά έτος).

webOMR what is it