Συντελεστές

Το webOMR ξεκίνησε το 2008, σαν μία απάντηση στην πρόκληση και την δυσκολία της εξέτασης κάθε έτος 500 φοιτητών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μάθημα τη Αγροτικής Πολιτικής.

Την περίοδο εκείνη έτυχε να μελετάω -πάντα από hobby και ευχαρίστηση- επεξεργασία εικόνας και εφαρμογές σε matlab. Έτσι μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον να στήσω ένα πρόγραμμα σε matlab που να μπορεί να διαβάζει σκανναρισμένα γραπτά πολλαπλών επιλογών και να τα διορθώνει. Ένας από τους καθηγητές του μαθήματος, ο Στέλιος Ροζάκης, δεν δίστασε να σηκώσει το γάντι μίας τέτοιας καινοτομίας .. και έτσι εδώ είμαστε. Η βοήθεια και η ενθάρρυνση του σε όλη την διάρκεια ζωής του webomr, είναι καθοριστική.

Το επόμενο βήμα, ήταν η δημιουργία ενός στοιχειωδούς web interface για την αλληλεπίδραση των καθηγητών με το σύστημα διόρθωσης. Επίσης σε επόμενο χρόνο έγινε η μεταγραφή του κώδικα διόρθωσης σε octave.

Τέλος, με την βοήθεια του προγράμματος "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Giacommo Gasperini προστέθηκε στην ομάδα του web development, ώστε το web interface να αποκτήσει περισσότερο επαγγελματική όψη και επίσης να είναι έτοιμο ώστε να λειτουργεί σε πολλές γλώσσες.

Δημήτρης Κρεμμύδας, ΕΔΙΠ ΓΠΑ