Πώς λειτουργεί ;

webOMR what is it

Βασικές αρχές

  • Εύχρηστο Οι χρήστες δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουν τίποτα. Ούτε εξειδικευμένα μηχανήματα, ούτε εξειδικευμένο λογισμικό
  • Ακριβές Με πάνω από 99% ποσοστά επιτυχούς αναγνώρισης γραπτών
  • Ασφαλές Όλα γίνονται μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου (https) και η τελική βαθμολόγηση γίνεται στον προσωπικό υπολογιστή του μέλυος ΔΕΠ
  • Χρήσιμο Δίνει χρήσιμες στατιστικές πληροφορίες για την κατανομή των σωστών και λάθος απαντήσεων

Βήμα 1ο, Δημιουργία Εξέτασης

Κατεβάζετε κάποια από τις φόρμες εξετάσεων.
Δείτε εδώ φόρμες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δημιουργία Εξέτασης

Βήμα 2ο, Διενέργεια Εξετάσεων

Μοιράζετε στις εξετάσεις τις φόρμες εξετάσεων. Οι φοιτητές τις συμπληρώνουν και εσείς τις μαζεύετε.
Δείτε εδώ πώς γίνεται η διαδικασία.

Δημιουργία Εξέτασης

Βήμα 3ο, Σκαννάρισμα Γραπτών

Σκαννάρετε τα φύλλα με τις απαντήσεις των φοιτητών. Το σύστημα δέχεται κατ' ελάχιστον, αρχεία ασπρόμαυρα με ανάλυση 200 dpi, κάτι που συντομεύει τους χρόνους σάρωσης.
Μετά ανεβάζετε τα σκανναρισμένα αρχεία στην εφαρμογή.

Δημιουργία Εξέτασης

Βήμα 4ο, Διόρθωση Γραπτών

Το διαδικτυακό σύστημα, που βρίσκεται σε διακομιστή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαβάζει τα γραπτά και αναγνωρίζει τους αριθμούς μητρώου και τις απαντήσεις των φοιτητών.
Δείτε εδώ πώς γίνεται η διαδικασία

Δημιουργία Εξέτασης

Βήμα 5ο, Λήψη Αποτελεσμάτων

Ο καθηγητής κατεβάζει ένα κατάλληλα διαμορφωμένο φύλλο excel στον υπολογιστή του, όπου μπορεί να εισάγει τις σωστές απαντήσεις και έτσι να προκύψει η βαθμολογία του κάθε φοιτητή καθώς και συγκεντρωτικά στατιστικά. Μπορείτε να δείτε ένα τέτοιο φύλλο excel εδώ. Η συμπλήρωση γίνεται στο φύλλο "Corrects"

Δημιουργία Εξέτασης