ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Επικ.: Δημήτρης Κρεμμύδας

Τηλ.: 210 5294783

EMAIL: webomr(at)aua.gr

WEB: webomr.aoa.aua.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ